رویکرد آلمانی ها به مهاجران

نتایج یک نظر سنجی که به تازگی در آلمان منتشر شده است. نشان میدهد بیشتر مردم این کشور نسبت به مهاجران نظر مثبت دارند. و بر این باورند که مهاجرپذیری به نفع کشورشان است.

مطالعه‌ای که بنیاد پژوهشی یرتلزمن آلمان انجام داده نشان میدهد که اختلاف نظر درباره مهاجران میان ساکنان بخش های غربی آلمان با ساکنان شرقی کمتر شده است. ساکنان شرق آلمان رویکرد منفی تری نسبت به مهاجران داشتند که البته در حال حاضر رویکرد مثبت تری نسبت به گذشته دارند.

Leave a Comment