تای (Tie ) چیست؟

منظور از تای برای دریافت ویزا، هر چیزیست که نشان دهد به خاطر آن شما به کشوری که در آن اقامت دارید باز خواهید گشت.

تای را معمولا به سه دسته تقسیم می کنیم: اجتماعی ، اقتصادی ، خانوادگی

خانوادگی : مریضی افراد خانواده، تک فرزند بودن، تک پسر یا دختر بودن، سن زیاد پدر و مادر، همسر در ایران، داشتن فرزند، نامزد داشتن، …

اجتماعی: جاب آفر، سربازی، تعهد ، شغل ، اجاره نامه خونه برای بعد از برگشت

اقتصادی: سند خانه و هر دارایی قابل قبول، شغل با فیش حقوقی بالا ،شرکت و ..

 توجه: پول نقد زیاد و بدون اموال و سند به نام تای حساب نمی شود و نتیجه عکس دارد.

چند مثال از موارد استفاده شده به عنوان تای

 1. وجود یا عدم وجود والدین در قید حیات و در صورت وجود، محل اقامت آنها
 2. داشتن با نداشتن فامیل درجه یک در کشور مقصد
 3. داراییهای غیر منقول و قابل ملاحظه فرد در کشور مبدا نظیر اسناد ملکی و زمین و…
 4. داشتن Job Offer معتبر و قوی
 5. داشتن سوابق کاری و درآمد مناسب قبلی در کشور مبدا
 6. داشتن Self-Business یا شغل والدین با درآمد مناسب در مبدا
 7. داشتن همسر و فرزند در مبدا(به ویژه فرزند)
 8. رشته تحصیلی
 9. سن و سال
 10. وضعیت خدمت وظیفه و امکان خروج از کشور مبدا
 11. وضعیت اقتصادی فرد در زمان اپلای
 12. دانشگاه کشور مقصد و رشته و گرایش مربوطه
 13. بازار کار کشور مقصد برای رشته مربوطه
 14. مدارک ارائه شده در اپلیکیشن از جمله بخش Explanation and Cover letter
  و…..

Leave a Comment