ملده کردن در شهرداری

ملده کردن به معنی ریجستر شدن در شهرداری آلمان می‌باشد که هر فرد به محض ورود و قرارداد بستن برای محل سکونت نیازمند انجام این کار است، ملده کردن یعنی ثبت نام و اطلاعات تماس و آدرس شما در شهرداری. برای اینکار نیاز به قرارداد خانه و پاسپورت یا کارت اقامت خود دارید. این کار امری ضروری در آلمان به حساب می‌آید. همچنین در مراحل بعد که تمدید ویزا است به برگه آنملدونگ بشتتیگونگ (Anmeldungsbestätigung) نیاز دارید. اما این کار را چطور انجام دهید؟

برای ملده کردن باید به شهرداری شهر مراجعه کنید. هزینه ای ندارد. در شهرهای کوچک و متوسط در Rathaus این کار را انجام میدهید. در بعضی شهرهای بزرگتر اداره مهاجرت auslanderbehörde برای خارجی ها اینکار را انجام میدهد. بستگی به شهر شما دارد. مثلا هانوفر برای بعضی مناطق اداره مهاجرت maschstr و بعضی دیگر leinstr انجام میدهد.

در اکثر موارد نیاز به نوبت قبلی نیست. با مدارکی که بالا ذکر شد تشریف میبرید و اعلام میکنید که در این خانه ساکن هستید و میخواهید خود را ملده کنید. اطلاعات و مدارک را از شما دریافت و دو برگه به شما میدهند.

یک برگه Anmeldungsbestätigung و برگه دیگر اصطلاحا BMG که شما این برگه را باید تحویل صاحبخانه خود دهید تا برای شما پر و امضا کند و دوباره تحویل شهرداری دهید. برگه anmeldungsbestätigung را باید حتما پیش خود نگه دارید. بعد از چند روز اگر خوابگاهی نباشید نامه rundfunk پرداخت مالیات شبکه های آلمان برای شما پست میشود که ماهیانه باید ۱۷.۵ یورو واریز کنید. این کار با پرداخت قبضی و یا ارسال به حساب قابل انجام است. میتوانید به سایت مراجعه کنید و نوع پرداخت را تعیین کنید. همچنین می‌توانید این هزینه را برای مدت شش ماه و یا یکسال از پیش پرداخت کنید.

نکات :

زمانی که دانشگاه شما در شهر دیگری است و شما در شهر دیگری ساکن هستید باید در شهری که ساکن هستید ملده کنید. در شهری که ملده هستید میتوانید ویزا را تمدید کنید حتی اگر دانشگاه شما در شهر نزدیک دیگری باشد.

زمانی که از خانه ای بلند میشوید abmelden میشوید. معمولا بصورت خودکار اینکار با ملده نفر بعدی در خانه قبلی شما انجام میشود.

برای اینکه جای جدیدی که ساکن هستید ملده کنید  ummelden میکنید. اگر کارت اقامت دریافت کرده باشید پشت آن در محل آدرس برچسبی با آدرس جدید میچسبانند و روی آن را مهر میکنند. در طولانی مدت نباید جایی ملده نبود. به این معنی باید خود را به شهرداری معرفی کنید.

برگه BMG همیشه نیاز نیست. در صورتی که خوابگاه هستید به شما برگه BMG را نمیدهند.

اگر خوابگاه باشید ، معمولا نیاز به پرداخت مالیات رادیو تلویزیون نیست!

تسویشن میته (Zwischenmitte) چیست؟

در صورتی  که خانه ای دارید و قصد دارید برای مدت کوتاهی آن را اجاره دهید  میتوانید با هماهنگی صاحبخانه اینکار را قانونا انجام دهید. قرارداد آن را میتوانید از اینترنت دانلود کنید و فرد هم میتواند خود را با آن ملده کند.

سوال :

⚫ با قرارداد سویشن میته میتوان ملده کرد؟

⚪ بله. بعضا قرارداد مستاجر اصلی هم نیاز است.

⚫ اتاق خوابگاه را میشود اجاره داد؟ ⚪️ قانونا خیر

(با اتاق خوابگاه میشود ملده کرد اما قرارداد سویشن میته نمیشود برای آن نوشت که قابل ملده کردن باشد)

⚫  اگر خانه یکی از اقوام ساکن باشم میتوان ملده کرد؟

⚪ (معمولا) بله