لیست سفید چیست؟

لیست سفید چیست

لیست سفید (Weiße Liste) چیست؟

لیست مشاغل مورد نیاز بازار کار آلمان لیست سفید نام دارد که همه ساله از طریق آژانس کار آلمان به صورت بروز شده ارائه می‌شود. متقاضیان باید توجه داشته باشند استفاده ازلیست های قدیمی ممکن است مشکلاتی و سردرگمی هایی را در این پروسه ایجاد کند، به عنوان مثال ممکن است این کشور در حرفه ای به حدنصاب نیروی کار رسیده و در سال آینده آن عنوان شغلی را از لیست مشاغل مورد نیاز حذف نماید.