اقامت و شهروندی

اقامت و شهروندی آلمان

به طور کلی فردی که برای هدف مشخصی مانند گردشگری، کار و یا تحصیل در محلی غیر از محل تولد خود باشد را مقیم می‌گویند، مقیم به معنی فرد دارای اقامت است.
اقامت در کشور آلمان به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱- اقامت محدود Aufenthalterlaubnis / Aufenthaltstitel
۲- اقامت نامحدود Unbefristete Aufenthaltstitel / Niederlassungserlaubniss

اقامت محدود خود شامل انواع زیر می‌شود:
– اقامت توریستی (ویزای ۹۰ روزه شنگن غیرقابل تمدید)
– اقامت تحصیلی (ویزای تحصیلی یک ساله قابل تمدید به مدت زمان تحصیل)
– اقامت جستجوی کار (ویزای جابسیکر ۶ ماهه غیرقابل تمدید)
– اقامت کاری / بلوکارت (ویزای کاری به مدت قرارداد کاری)

اقامت نامحدود
چنانچه فردی برای هدفی خاص به عنوان مثال قرارداد کاری در آلمان به مدت حداقل ۳۳ ماه ماندگار شود، می‌تواند برای این اقامت درخواست نماید، این مدت زمان می‌تواند به ۲۱ ماه تقلیل پیدا کند، چنانچه مدرک ب۱ زبان آلمانی ارائه گردد. این اقامت به این معناست که فرد بدون محدودیت می ‌تواند به کشور آلمان سفر کرده و این کشور را ترک نماید.

شهروندی (Staatsangehörigkeit / Saatsbürgerschaft)
پس از دریافت اقامت بلند مدت و زندگی حداقل ۵ تا ۸ سال در کشور آلمان، داشتن صحت رفتار در این چند سال و قبولی در آزمون شهروندی آلمان افراد می‌توانند ملیت آلمانی را به عنوان ملیت دوم خود داشته باشند و به اصطلاح شهروند آلمان شوند. هنگامی که شما شهروند آلمان باشید بالطبع می‌توانید پاسپورت آلمانی دریافت کنید.